spår av Ringselet, Norrbottens Län (Sverige)

2 spår