spår av Adolfsström, Norrbottens Län (Sverige)

4 spår