spår av Fjätervålen, Dalarnas Län (Sverige)

2 spår