spår av Olmedillas, Kastilien-La Mancha (Spanien)

2 spår