spår av Klakkagrenda, Sør-Trøndelag (Norge)

1 spår