spår av Khirbet ed Dwayr, Nabatîyé (Libanon)

7 spår