spår av Mîna el Aatîqa, Mont-Liban (Libanon)

1 spår