spår av Haï Madrasset el Inglize, Mont-Liban (Libanon)

2 spår