spår av Hâret el Faouqa, Liban-Nord (Libanon)

4 spår