spår av Bsâtîne el Aossi, Liban-Nord (Libanon)

2 spår