spår av Cretallaz, Valle di Aosta (Italien)

3 spår