spår av Varollo-Scanna, Sydtyrolen (Italien)

5 spår