spår av Vallarga-Tintal, Sydtyrolen (Italien)

5 spår