spår av Vadena - Pfatten, Sydtyrolen (Italien)

2 spår