spår av Terlago, Sydtyrolen (Italien)

16 spår

(1)