spår av Roverè della Luna, Sydtyrolen (Italien)

5 spår