spår av Pianello Vallon, Sydtyrolen (Italien)

2 spår