spår av Monte Trumes, Sydtyrolen (Italien)

2 spår