spår av Montassilone, Sydtyrolen (Italien)

2 spår