spår av Madrano-Canzolino, Sydtyrolen (Italien)

5 spår