spår av Gavazzo Nuova, Sydtyrolen (Italien)

11 spår