spår av Costa Rotian, Sydtyrolen (Italien)

8 spår