spår av Collegio Santa Croce, Sydtyrolen (Italien)

4 spår