spår av Canale-San Cristoforo, Sydtyrolen (Italien)

32 spår