spår av Canal San Bovo, Sydtyrolen (Italien)

6 spår