spår av Campo Lomaso, Sydtyrolen (Italien)

2 spår