spår av Camparta Bassa, Sydtyrolen (Italien)

1 spår