spår av Bolbeno, Sydtyrolen (Italien)

8 spår

(4)