spår av Almazzago, Sydtyrolen (Italien)

27 spår

(1)