spår av Rahola, Västra Finlands Län (Finland)

2 spår