spår av Houhajärvi, Västra Finlands Län (Finland)

1 spår