spår av José da Costa, Pernambuco (Brasilien)

4 spår