orientering spår av Skändla, Västra Götaland (Sverige)

1 spår