Handcykel spår av Concei, Sydtyrolen (Italien)

1 spår