cykla spår av Cauria, Sydtyrolen (Italien)

2 spår