bergsbestigning spår av Sydtyrolen (Italien)

345 spår

(3)