Ladda ned

Avstånd

19,73 km

Höjdökning

178 m

Svårighetsnivå

Svår

Höjdsänkning

178 m

Max höjd

114 m

Trailrank

38

Min höjd

16 m

Ledtyp

Slinga

Rörlig tid

3 timmar 41 minuter

Tid

4 timmar 51 minuter

Koordinater

3556

Uppladdad

10 juni 2021

Registrerad

juni 2021

Skicka till din GPS

Ladda ned leder från Wikiloc direkt till din Garmin, Apple Watch eller Suunto.

Skaffa Wikiloc Premium Uppgradera för att slippa annonser
Skicka till din GPS Skicka till din GPS
Var den första som applåderar
Dela
-
-
114 m
16 m
19,73 km

Visad 73 gånger, laddats ned 1 gånger

i närheten av Vinslöv, Skåne (Ruoŧŧa)

Vinslöv
Parkering

Parking

Tågstation

Train stop

Korsning

Intersection

Gå under järnvägen och sedan österut mot Åraslöv
Arkeologisk lokal

Archaeological site

 • Bild av Archaeological site
 • Bild av Archaeological site
 • Bild av Archaeological site
Öster om Vinslöv ligger ett omfattande fornlämningsområde i karaktäristiskt läge på det höjdstråk som under förhistorisk tid sannolikt var omgivet av sankare marker. Stora delar av åsryggen betas. Ekhagarna, de spridda enbuskarna och stengärdesgårdarna ger landskapet en ålderdomlig karaktär. Marken söder om åsen präglas av storgodsdriften, medan terrängen norr därom har ett mer småskaligt ägomönster. Fornlämningarna är koncentrerade till två områden. I det östra finns två långdösar från yngre stenålder, varav den största kallas ”Bröt Anunds grav”. Stångabjär, ett järnåldersgravfält väster om långdösarna, består av en rund stensättning, tre skeppssättningar och 79 resta stenar.
Foto

Photo

 • Bild av Photo
Arkeologisk lokal

Archaeological site

 • Bild av Archaeological site
 • Bild av Archaeological site
 • Bild av Archaeological site
Korsning

Intersection

Följ grusvägen mot Åraslövs Gård
Arkeologisk lokal

Archaeological site

 • Bild av Archaeological site
Åraslövs gård bevarar än idag till stora delar karaktären av 1700-talets sätesgård. Huvudbyggnaden har en för sin tid typisk utformning i en våning och med två flyglar. Avskild från denna ligger ladugården. Där är byggnaderna förutom ett välbevarat magasin från 1700-talet, av tämligen varierande ålder och utformning. Till gården hör enligt gängse mönster arbetarbostäder och en mindre park. Bondgårdarna i byn Åraslöv låg fram till tiden för skiftet under tidigt 1800-tal kring själva sätesgården. En äldre stenbro leder över Vinnö å.
Korsning

Intersection

 • Bild av Intersection
Järnvägsövergång
Korsning

Intersection

Följ stigen till höger in på mossen
Flora

Flora

 • Bild av Flora
 • Bild av Flora
 • Bild av Flora
 • Bild av Flora
 • Bild av Flora
 • Bild av Flora
Åraslövs mosse Gör en utflykt till våtmarker, fuktängar och sumpskog med chans att uppleva hela tretton olika arter av orkidéer. Åraslövs mosse med sina kärr och fuktiga lövskogar är en rest av ett mycket större våtmarksområde utanför Vinslöv. Ta spången ut på myrmarken och leta efter köttätande växter. Mosaikartad mosse Fattigkärr, rikkärr, extremrikkärr – det finns många typer av kärr och det är främst artrikedomen som skiljer de olika typerna åt. Ju mer mineraler det finns i marken kring våtmarken desto rikare blir floran. Åraslövs mosse är en mosaik av olika kärrtyper och den biologiska mångfalden är därför både varierad och rik. Naturreservatet har en fantastisk orkidéflora där de vanligare arterna som Marie nycklar och Sankt Pers nycklar växer tillsammans med mer sällsynta arter som flugblomster och kärrknipprot. Åraslövs mosse är en av få lokaler i Skåne där man hittar stora mängder vaxnycklar, en gul underart av orkidén ängsnycklar. Spångade leder över kärren
Flora

Flora

 • Bild av Flora
Åraslövs mosse
Informationspunkt

Information point

 • Bild av Information point
Korsning

Intersection

Följ stigen till parkering och därefter grusvägen till gångvägen under Rv 21
Picknick

Picnic

 • Bild av Picnic
Foto

Photo

 • Bild av Photo
 • Bild av Photo
Korsning

Intersection

Gångväg under Rv 21
Korsning

Intersection

Höger
Korsning

Intersection

Höger
Korsning

Intersection

 • Bild av Intersection
Följ stigen rakt fram in i naturreservat Brantaberg-Oreberget Brantaberg-Oreberget ligger strax syd-väst om Vinslöv, inte långt från Ignaberga kalkstensgrotta. I Ignaberga-grottan övervintrar de fladdermöss som annars lever i Brantaberg-Orebergets skogar. Bokskogar och mindre betesmarker med bryn och buskar möter dig här i fladdermössens jaktmarker på Nävlingeåsens nordsluttning. Naturskog med fladdermöss Brantaberg-Oreberget är till stor del skogsklätt och har varit det under hela 1900-talet. Här finns en mindre lövsumpskog men annars är det mesta ädellövskog med mycket bok. En mindre del av denna ädellövskog är naturskogsliknade. Här är trädvariationen stor mellan ungt-gammalt, dött-levande och flera olika trädslag. Denna skog är särskilt artrik med många mossor, lavar och vedlevande skalbaggar. Det är också denna skog med omgivande gläntor och bryn som är fladdermössens hemvist. Skogsbäckar och blommande buskar Marken i lövskogen täcks under vår och sommar av en frodig grönska med blåsippa och gulsippa, med inslag av de rosa-lila blommorna Sankt Pers nycklar och lungört. I den fuktiga miljön utmed bäckarna i naturreservatet växer istället gullpudra, bäckbräsma och desmeknopp. I betesmarken i väster finns flera grova, vidkroniga gamla bokar, så kallade utmarksbokar. Namnet och det speciella utseendet kommer av att träden vuxit upp i ett öppet beteslandskap och att de tuktats hårt av betesdjuren under sin ungdom på 1800-talet. Skogsduvan som häckar i hålträd finns i området. Offerkälla och fossil åkermark I markerna kan man se spår av äldre tiders odling, så kallad fossil åkermark. De äldsta kan vara ändå från Bronsåldern, kanske 5000 år. En bit nedströms bron över bäcken finns även en kallmurad gammal offerkälla, Orekillan.
Foto

Photo

 • Bild av Photo
Foto

Photo

 • Bild av Photo
Foto

Photo

 • Bild av Photo
Korsning

Intersection

Följ skogsvägen snett höger
Arkeologisk lokal

Archaeological site

Offerkälla och fossil åkermark I markerna kan man se spår av äldre tiders odling, så kallad fossil åkermark. De äldsta kan vara ändå från Bronsåldern, kanske 5000 år. En bit nedströms bron över bäcken finns även en kallmurad gammal offerkälla, Orekillan.
Foto

Photo

 • Bild av Photo
Orekillan
Foto

Photo

 • Bild av Photo
Korsning

Intersection

Vänster
Foto

Photo

 • Bild av Photo
Korsning

Intersection

Följ stigen snett höger
Foto

Photo

 • Bild av Photo
Picknick

Picnic

 • Bild av Picnic
Korsning

Intersection

Gå rakt över asfaltväg och följ stigen
Foto

Photo

 • Bild av Photo
Korsning

Intersection

Höger
Fauna

Fauna

 • Bild av Fauna
Hjothägn på Lommarpsstäppen
Korsning

Intersection

Följ asfaltväg mot Vinslöv under Rv 21
Korsning

Intersection

 • Bild av Intersection
Gå in i skogen till vänster ca 10 meter före rör med blå märkning
Foto

Photo

 • Bild av Photo
Korsning

Intersection

Följ stigen till höger
Korsning

Intersection

Ta stigen in till vänster
Foto

Photo

 • Bild av Photo
Flora

Flora

 • Bild av Flora
Vinslövs blomsteräng
Korsning

Intersection

Följ stigen
Picknick

Picnic

Foto

Photo

 • Bild av Photo
Foto

Photo

 • Bild av Photo
Monument

Mine

 • Bild av Mine
 • Bild av Mine
 • Bild av Mine
Plötsligt i Vinslöv. John o Holgers bänk
Korsning

Intersection

Följ Stora Torggatan mot tågstationen

Kommentarer

  Du kan eller den här leden