-
-
2 m
0 m
0
0,9
1,9
3,78 km

Visad 5226 gånger, ladda ned 11 gånger

i närheten av Empuriabrava, Catalunya (España)[CA] En cadira de rodes pel Parc Natural dels Aiguamolls de l'EmpordàEl Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà és una de les zones protegides més conegudes i emblemàtiques de Catalunya. S'hi pot observar una fauna realment excepcional i característica com la llúdria, el martinet blanc, l'ànec collverd i d'altres. També la vegetació és excepcional i de vital importància per a l'ecosistema dels aiguamolls. A més, el parc té unes infraestructures adaptades per a cadires de rodes, com la majoria dels observatoris, ben integrades amb el medi per poder gaudir dels variats paisatges. Al Centre d'Informació del Cortalet es pot trobar un full explicatiu de l'itinerari complet, així com d'altres alternatius, que està senyalitzat en la seva totalitat (recorregut de la Masona). És recomanable començar aviat l'excursió per tal de veure més ocells i estar més tranquils als amagatalls.

El recorregut de la Masona, lineal, comença al Cortalet i arriba fins a l'observatori Senillosa, unes antigues sitges d'arròs avui transformades en una zona d'aguait on no es pot accedir amb cadira de rodes, ja que hi ha escales. Al llarg de l'itinerari hi ha observatoris –la majoria adaptats, tot i que en alguns la rampa d'accés és força pronunciada– per poder contemplar el paisatge. El recorregut es pot fer en grup i amb l'ajuda d'un intèrpret del parc o també de forma autoguiada amb uns tríptics informatius del centre que poden ser molt útils (el trajecte proposat coincideix amb l'itinerari número 1). Cal demanar les claus de les comportes al Centre d’Informació del Cortalet.

Ruta senyalitzada.
Per arribar al punt de partida des de Figueres, cal agafar la C-260 en direcció a Roses. Just passada la cruïlla cap a Castelló d'Empúries, cal prendre la carretera de la dreta que es dirigeix a Sant Pere Pescador (la GIV-6216). Als 3 km es troba a mà esquerra l'indicador que mena al Centre d'Informació del Cortalet, que acull les oficines del parc natural. Hi ha dues places de pàrquing reservades per a minusvàlids. Pàrquing vigilat de pagament.

0,00 km (2 m). Centre d'Informació del Cortalet. Cal prendre la pista 50 m a l'esquerra fins a l'Aguait Quim Franch, observatori que es troba adaptat: hi ha una passarel·la de fusta per accedir-hi i disposa d'una finestra a l'altura adequada per poder observar l'entorn. Per continuar el recorregut, s'ha de retrocedir fins al centre d'informació per la mateixa pista i seguir-la fins a una altra pista per on discorre el GR 92: cal agafar-la a l'esquerra (SE) en direcció contrària a l'aparcament.

0,11 km (2 m). A la dreta de la pista hi ha una àrea de lleure amb taules i bancs.

0,42 km (2 m). Bifurcació. Per l'esquerra es pot anar a l'Aguait de Gantes, des d'on es pot observar l'estany del Cortalet, també adaptat amb una rampa per accedir-hi i una finestra a l'altura de la cadira. Després es reprèn el GR 92.

0,49 km (2 m). Aguait de les Daines, situat a la dreta de la pista. Compta amb unes adaptacions semblants als altres. Fins a aquest punt l'estat de la pista és bastant bo essent de terra compactada, però a partir d'aquí el terreny empitjora notablement havent-hi reguerots i pedres de mitjanes dimensions al mig de la pista que dificulten la progressió.

1,51 km (2 m). Accés a l'Aguait de Pallejà. Sense deixar el GR 92, s'accedeix a un caminet i una passarel·la força llarga, però amb un descans, que duu a l'Aguait de Pallejà, situat a l'esquerra. Té unes característiques semblants a les dels altres aguaits. Després de retornar al camí, es creua el rec de la Gallinera per un pont i es passa una porta que s'obre angularment enrere.

1,63 km (2 m). Encreuament que porta a l'observatori Senillosa. Es deixa una pista a l'esquerra (SE) tot vorejant l'estany del Matà per la dreta fins a l'observatori, curiosament alt: es tracta d'unes antigues sitges d'arròs que van ser reformades per ser bons punts de guaita. Per desgràcia, no s'hi pot accedir perquè hi ha escales. També hi ha uns serveis adaptats (en cas de voler-los usar, cal demanar les claus amb antelació al centre d'informació).

1,88 km (2 m). Observatori Senillosa, punt final del recorregut.

Travessant la comporta al darrere de les sitges es pot accedir al pàrquing del Matà, sense vigilància. L’opció més recomanable és desfer el camí fins el Cortalet (km 3,75). Cal tornar, en qualsevol cas, les claus al Centre d’Informació del Cortalet.

Informació tècnica

Recorregut
El tipus de paviment que hi ha és de sorra compactada i en alguns trams hi ha pedres de petites i mitjanes dimensions al mig que dificulten l'avenç. L'amplada mitjana del recorregut és de 2 m i sempre es té una bona visibilitat cap endavant.
La majoria dels observatoris estan adaptats: compten amb una passarel·la de fusta d'accés i disposen d'una finestra a l'altura adequada per observar l'entorn. S'hi pot accedir sense gaires dificultats, tot i que la inclinació d'algunes rampes és bastant forta. Pràcticament tots estan fets totalment de fusta, d'altres parcialment, i estan ben integrats amb el medi.
En alguns trams s'han adaptat passarel·les de fusta amb proteccions als laterals, ja que el paviment era molt dolent i dificultava la circulació.

Senyalització
Tot l'itinerari està degudament senyalitzat. A més, hi ha plafons informatius dins de cada observatori, tot i que es troben a una alçada en què és difícil de llegir-los.

Pendents i desnivells
El recorregut és totalment pla -es manté a 2 m sobre el nivell del mar- i les úniques pendents es troben als observatoris, que, en estar elevats, tenen unes rampes per poder accedir-hi. La màxima inclinació d'aquestes és del 8 %.

Consells

-Aquest recorregut es pot realitzar tant en cadira de rodes manual com elèctrica. En les cadires elèctriques cal tenir les bateries ben carregades. En ambdós casos és interessant portar un joc d'eines per a punxades i reparacions.
-És important portar protecció solar i aigua.
-És convenient portar roba adequada per a cada època per no passar fred o calor.
-Per a usuaris de cadires de propulsió manual es recomana dur guants.
-Segons l'època de l'any, és interessant portar repel·lent de mosquits.
-És important informar-se de l'estat del vent i dur protecció adequada.
-Hi ha un servei de préstec d'una cadira de rodes manual per a les persones que ho necessitin.
-És interessant fer el recorregut amb un guia que ens pugui ensenyar i informar de les diferents espècies de flora i fauna que hi viuen.

Locals adaptats a l'entorn de la ruta

-Càmping la Gaviota. Ctra. de les Platges, s/n. Sant Pere Pescador (tel. 972 520 569).
-Hotel Prestige Coral Platja. Avinguda de Rhode. Roses (tel. 972 252 110).
-Hotel Prestige Goya Park. Avinguda Port Reig. Roses (tel. 972 252 140).
-Hotel Prestige San Mark. Avinguda de la Bocana, 38. Roses (tel. 972 252 130).
-Hotel Prestige Victoria. Avinguda Gola Estany. Roses (tel. 972 252 120).
-Hotel Terraza. Avinguda de Rhode. Roses (tel. 972 256 154).

A la pàgina web de l'Ajuntament de Figueres (www.figueresciutat.com) hi ha informació de tots els locals adaptats d'aquesta localitat

W.C. públics adaptats
Centre d'Informació del Cortalet.
Mas del Matà, a meitat del recorregut: els serveis es troben dins de l'edifici (cal demanar les claus al Cortalet, ja que estan tancats).
Més informació

[ES] En silla de ruedas por el Parque Natural dels Aiguamolls de l'EmpordàEl Parque Natural de los Aiguamolls de l’Empordà es una de las zonas protegidas más conocidas y emblemáticas de Cataluña. Se puede observar una fauna realmente excepcional y característica como la nutria, la garceta, el ánade real y otros. También la vegetación es excepcional y de vital importancia para el ecosistema de los humedales. Además, el parque tiene unas infraestructuras adaptadas para sillas de ruedas, como la mayoría de los observatorios, bien integradas con el medio para poder disfrutar de los variados paisajes. En el Centro de Información del Cortalet se puede encontrar una hoja explicativa del itinerario completo, así como de otros alternativos, que está señalizado en su totalidad (recorrido de la Masona). Es recomendable comenzar pronto la excursión para ver más pájaros y estar más tranquilos en los escondrijos.

El recorrido de la Masona, lineal, comienza el Cortalet y llega hasta el observatorio Senillosa, unas antiguos silos de arroz hoy transformadas en una zona de acecho donde no se puede acceder con silla de ruedas, ya que hay escaleras. A lo largo del itinerario hay observatorios–la mayoría adaptados, aunque en algunos la rampa de acceso es bastante pronunciada– para poder contemplar el paisaje. El recorrido se puede hacer en grupo y con la ayuda de un intérprete del parque o también de forma autoguiada con unos trípticos informativos del centro que pueden ser muy útiles (el trayecto propuesto coincide con el itinerario número 1). Hay que pedir las llaves de las compuertas al Centro de Información del Cortalet.

Ruta señalizada.
Para llegar al punto de partida desde Figueres, hay que tomar la C-260 en dirección a Roses. Justo pasado el cruce hacia Castelló d'Empúries, hay que tomar la carretera de la derecha que se dirige a Sant Pere Pescador (la GIV-6216). A los 3 km se encuentra a mano izquierda el indicador que conduce al Centro de Información del Cortalet, que acoge las oficinas del parque natural. Hay dos plazas de parking reservadas para minusválidos. Parking vigilado de pago.

0,00 km (2 m). Centro de Información del Cortalet. Hay que tomar la pista 50 m a la izquierda hasta el Aguait (acecho) Quim Franch, observatorio que se encuentra adaptado: hay una pasarela de madera para acceder y dispone de una ventana a la altura adecuada para poder observar entorno. Para continuar el recorrido, hay que retroceder hasta el centro de información para la misma pista y seguirla hasta otra pista por donde discurre el GR 92: hay que coger-la a la izquierda (SE) en dirección contraria en el aparcamiento.

0,11 km (2 m). A la derecha de la pista hay una zona de ocio con mesas y bancos.

0,42 km (2 m). Bifurcación. Por la izquierda se puede ir al Aguait de Gantes, desde donde se puede observar el lago del Cortalet, también adaptado con una rampa para acceder y una ventana a la altura de la silla. Luego se retoma el GR 92.

0,49 km (2 m). Aguait de les Daines, situado a la derecha de la pista. Cuenta con unas adaptaciones similares a los demás. Hasta este punto el estado de la pista es bastante bueno siendo de tierra compactada, pero a partir de ahí el terreno empeora notablemente habiendo regueros y piedras de medianas dimensiones en medio de la pista que dificultan la progresión.

1,51 km (2 m). Acceso al Aguait de Pallejà. Sin dejar el GR 92, se accede a un camino y una pasarela bastante larga, pero con un descanso, que lleva al Aguait de Pallejà, situado a la izquierda. Tiene unas características similares a las de los otros observatorios. Después de volver al camino, se cruza la acequia de la Gallinera por un puente y se pasa una puerta que se abre angularmente hacia atrás.

1,63 km (2 m). Cruce que lleva al observatorio Senillosa. Se deja una pista a la izquierda (SE) bordeando el lago del Matà por la derecha hasta el observatorio, curiosamente alto: se trata de unos antiguos silos de arroz que fueron reformadas para ser buenos puntos de vigilancia . Por desgracia, no se puede acceder porque hay escaleras. También hay unos servicios adaptados (en caso de querer-los usar, hay que pedir las llaves con antelación al centro de información).

1,88 km (2 m). Observatorio Senillosa, punto final del recorrido.

Atravesando la compuerta detrás de los silos se puede acceder al parking del Matà, sin vigilancia. La opción más recomendable es deshacer el camino hasta el Cortalet (km 3,75). Hay que devolver, en cualquier caso, las llaves al Centro de Información del Cortalet.

Información técnica

Recorrido
El tipo de pavimento que hay es de arena compactada y en algunos tramos hay piedras de pequeñas y medianas dimensiones en medio que dificultan el avance. La anchura media del recorrido es de 2 my siempre se tiene una buena visibilidad hacia delante.
La mayoría de los observatorios están adaptados: cuentan con una pasarela de madera de acceso y disponen de una ventana a la altura adecuada para observar el entorno. Se puede acceder sin demasiadas dificultades, aunque la inclinación de algunas rampas es bastante fuerte. Prácticamente todos están hechos totalmente de madera, otras parcialmente, y están bien integrados con el medio.
En algunos tramos se han adaptado pasarelas de madera con protecciones en los laterales, ya que el pavimento era muy malo y dificultaba la circulación.

Señalización
Todo el itinerario está debidamente señalizado. Además, hay paneles informativos dentro de cada observatorio, aunque se encuentran a una altura en la que es difícil de leer.

Pendientes y desniveles
El recorrido es totalmente plano-se mantiene a 2 m sobre el nivel del mar-y las únicas pendientes se encuentran los observatorios, que, al estar elevados, tienen unas rampas para poder acceder. La máxima inclinación de éstas es del 8%.

Consejos

-Este recorrido se puede realizar tanto en silla de ruedas manual como eléctrica. En las sillas eléctricas hay que tener las baterías bien cargadas. En ambos casos es interesante llevar un juego de herramientas para pinchazos y reparaciones.
-Es importante llevar protección solar y agua.
-Es conveniente llevar ropa adecuada para cada época para no pasar frío o calor.
-Para usuarios de sillas de propulsión manual se recomienda llevar guantes.
-Según la época del año, es interesante llevar repelente de mosquitos.
-Es importante informarse del estado del viento y llevar protección adecuada.
-Hay un servicio de préstamo de una silla de ruedas manual para las personas que lo necesiten.
-Es interesante hacer el recorrido con un guía que nos pueda enseñar e informar de las diferentes especies de flora y fauna que viven.

Locales adaptados al entorno de la ruta

-Camping la Gaviota. Ctra.. de las Playas, s / n. Sant Pere Pescador (tel. 972 520 569).
-Hotel Prestige Coral Platja. Avenida de Rhode. Roses (tel. 972 252 110).
-Hotel Prestige Goya Park. Avenida Puerto Reig. Roses (tel. 972 252 140).
-Hotel Prestige San Mark. Avenida de la Bocana, 38. Roses (tel. 972 252 130).
-Hotel Prestige Victoria. Avenida Gola Estany. Roses (tel. 972 252 120).
-Hotel Terraza. Avenida de Rhode. Roses (tel. 972 256 154).

En la página web del Ayuntamiento de Figueres (www.figueresciutat.com) hay información de todos los locales adaptados de esta localidad

W.C. públicos adaptados
Centro de Información del Cortalet.
Mas del Matà, a mitad del recorrido: los servicios se encuentran dentro del edificio (hay que pedir las llaves en el Cortalet, ya que están cerrados).
Más información

Font: Generalitat de Catalunya, 20/07/2014

View more external

Waypoint

Aguait de Roncaires

Waypoint

Aguait de Pallejà

Waypoint

Aguait de Senillosa

Waypoint

Aguait de Bomba

Waypoint

Aguait de Daines

Waypoint

Aguait de Gantes

Waypoint

Àrea de Lleure

Waypoint

Centre d'informació del Cortalet

Kommentarer

    You can or this trail