Ladda ned

Avstånd

10,32 km

Höjdökning

943 m

Svårighetsnivå

Mycket svår

Höjdsänkning

941 m

Max höjd

2 725 m

Trailrank

37

Min höjd

1 781 m

Ledtyp

Slinga
  • Bild av Canal Carnissera - freeride
  • Bild av Canal Carnissera - freeride
  • Bild av Canal Carnissera - freeride
  • Bild av Canal Carnissera - freeride

Koordinater

610

Uppladdad

21 januari 2014

Registrerad

januari 2014

Väderprognos

Ett bra tips som hjälper dig att välja din friluftsutrustning och dina kläder!

Skaffa Wikiloc Premium Uppgradera för att slippa annonser
Väderprognos Väderprognos
Var den första som applåderar
Dela
-
-
2 725 m
1 781 m
10,32 km

Visad 3965 gånger, laddats ned 23 gånger

i närheten av El Serrat, Parròquia d'Ordino (Andorra)

CA:
El descens de la canal Carnissera és un recorregut difícil ubicat al Parc Natural de Sorteny.

Punt de sortida: Passat el poble d’El Serrat, pujant per la carretera fins a l'entrada del Parc Natural de Sorteny. Des del pàrquing remuntem la vall de Rialb, passant pel costat del refugi del mateix nom i seguim la vall ja en direcció a la Portella de Rialb. El trajecte té una durada de 2.30 h./3 h. fins a arribar a la cota 2509 m. A partir d’aquí, ens calcem els grampons i, corda i piolet en mà, remuntem la cresta en direcció N. És una cresta molt atractiva de dificultat mitjana/alta depenent del nivell d'innivació, amb seccions aèries i exposades. La fi de la cresta ens deixa directament sobre la canal Carnissera, en direcció a la vall de Rialb. La Variant és un corredor estret que surt de la mateixa cresta uns 100 m abans de la Carnissera, molt visible durant la pujada.

Descens canal Carnissera: Ampla i enorme canal amb sensible inclinació a l’inici, un màxim de 45°. Més avall encara s'obre més i ens permetsurfejar/esquiar amb velocitat gaudint de les vistes de la vall per sota nostre.

Variant: És un corredor al qual podem accedir des de la mateixa cresta, uns 100 m abans d’arribar a la Carnissera. Es tracta d’un corredor de categoriaextrema no només per la seva inclinació màxima (50°), sinó també per un ressalt de roques al final del corredor que ens obliga segons les condicions de neu a saltar o vorejar les roques per accedir a la Carnissera. Dificultat S4.1 Exposició 3.

Zona d’aparcament: (42°37'32.95"N i 1°33'6.73"E).
Desnivell baixada: 35-45°

EN:
The descent of the Carnissera Gulley is a difficult route in the Sorteny nature park.

Start point: After the village of El Serrat, going up the road to the entrance to the Sorteny Nature Park. After the car park we climb the Rialb valley, passing by the mountain hut of the same name and following the valley towards La Portella de Rialb. The walk takes two and a half to three hours and ends at 2,509 m. From here, we will put on our crampons and with rope and ice axe in hand, we will climb the crest northwards. This is a very attractive crest of medium/high difficulty depending on the amount of snow, with airborne and highly exposed sections. The end of the crest leaves us directly over the Carnissera gulley, facing the Rialb valley. The Variant is a narrow corridor coming off the crest itself around 100 m before the Carnissera, highly visible throughout the climb.

Descent of the Carnissera gulley: A wide and enormous gulley with a steep gradient of 45° at most at the beginning. Further down it opens up still more and allows us to snowboard/ski fast and enjoy the views of the valley at our feet.

Variant: This is a corridor we can get to from the crest itself around 100 m before the Carnissera. This is an extremecorridor not only because of its maximum gradient (50°) but because of a barrier of rocks at the end which, depending on the snow conditions, forces us to jump or go round the rocks to reach the Carnissera. Difficulty S4.1 Exposure 3.

Parking area: (42°37'32.95"N and 1°33'6.73"E).
Drop: 35-45°

ES:
El descenso por el canal Carnissera es un recorrido difícil ubicado en el Parque Natural de Sorteny.

Punto de salida: Después del pueblo de El Serrat, subiendo por la carretera hasta la entrada del Parque Natural de Sorteny. Desde el aparcamiento remontamos el valle de Rialb pasando junto al refugio que lleva el mismo nombre y siguiendo el valle en dirección Portella de Rialb. El trayecto tiene una duración de 2:30 h/3 h hasta llegar a la cota 2509 m. A partir de aquí, nos calzamos los crampones y con la cuerda y el piolet en mano remontamos la cresta en dirección hacia el N. Es una cresta muy atractiva de dificultad media/alta dependiendo del nivel de innivación, con secciones aéreas y expuestas. El final de la cresta nos deja directamente sobre el canal Carnissera, en dirección hacia el valle de Rialb. La Variante es un corredor estrecho que sale de la misma cresta unos 100 m antes de la Carnissera, muy visible durante la subida.

Descenso canal Carnissera: Enorme canal, ancho y con sensible inclinación al principio, máximo de 45°. Más abajo todavía se abre más y nos permitesurfear/esquiar a gran velocidad disfrutando de las vistas del valle que tenemos debajo.

Variante: Es un corredor al que podemos acceder desde la misma cresta, unos 100 m antes de llegar a la Carnissera. Se trata de un corredor de categoría extrema no solo por su inclinación máxima (50°), sino por un resalte de rocas al final del corredor que nos obliga, según las condiciones de la nieve, a saltar o bordear las rocas para acceder a la Carnissera. Dificultad S4.1 Exposición 3.

Zona de aparcamiento: (42°37'32.95"N y 1°33'6.73"E).
Desnivel bajada: 35-45°

FR:
La descente du couloir Carnissera est un parcours difficile situé dans le parc naturel de Sorteny.

Point de départ : Après le village du Serrat, monter par la route jusqu’à l’entrée du parc naturel de Sorteny. Depuis le parking, remonter la vallée de Rialb, passer à côté du refuge du même nom et continuer dans la vallée en direction de la Portella de Rialb. Le trajet demande 2h30 à 3h pour arriver à la cote 2509 m. À partir de là, chausser les crampons, et corde et piolet en main, remonter la crête en direction N. C’est une crête très attrayante de difficulté moyenne/grande suivant le niveau d’enneigement, avec des sections aériennes et exposées. Le bout de la crête nous laisse directement sur le couloir Carnissera, en direction de la vallée de Rialb. La Variant est un couloir étroit qui part de la même crête, environ 100 m avant la Carnissera, très visible pendant la montée.

Descente Couloir Carnissera : Énorme couloir, large, peu incliné au début, max. 45º. Plus bas, il s’ouvre encore davantage et permet de surfer/skier vite tout en profitant de la vue sur la vallée.

Variant : C’est un couloir accessible depuis la même crête, environ 100 m avant d’arriver à la Carnissera. C’est un couloir de catégorie extrême, non seulement pour son inclinaison maximum (50º) mais à cause d’un ressaut de rochers au bout du couloir, qui oblige, suivant les conditions d’enneigement, à sauter ou à contourner les rochers pour accéder à la Carnissera. Difficulté S4.1 Exposition 3.

Zone de stationnement : (42°37'32.95"N et 1°33'6.73"E)
Dénivelé descente : 35-45°

PT:
A descida da Escarpa Carnissera é um percurso difícil localizado no Parque Natural de Sorteny.

Ponto de partida: Depois da localidade de Serrat, subindo pela estrada até à entrada do Parque Natural de Sorteny. A partir do parque de estacionamento, sobe-se o Vale de Rialb, passando ao lado do refúgio que recebe o mesmo nome e seguindo o vale em direção à Portella de Rialb. O percurso tem uma duração de 2:30 a 3:00 h até chegar à cota 2509 m. A partir daí, calçam-se oscramponse com a corda e a picareta de alpinista na mão, sobe-se a crista em direção ao N. Trata-se de uma crista muito atrativa com grau de dificuldade médio/alto, conforme a quantidade de neve existente, e com secções aéreas e expostas. No final da crista, chega-se diretamente à Escarpa Carnissera, em direção ao Vale de Rialb. A variante é um corredor estreito que parte da própria crista uns 100 m antes da Escarpa Carnissera, muito visível durante a subida.

Descida Escarpa Carnissera: Ampla e enorme escarpa com notável inclinação no seu início (de, no máximo, 45°). Mais acima, abre-se ainda mais, permitindo surfar/esquiar com velocidade e desfrutar das vistas do vale abaixo.

Variante: O acesso a este corredor realiza-se a partir da própria crista, uns 100 m antes de chegar à Escarpa Carnissera. Trata-se de um corredor com grau de dificuldade extremo não apenas pela sua inclinação máxima (50°), mas também por um ressalto de rochas no final do corredor que obriga, conforme as condições da neve, a saltar ou margear as rochas para se poder aceder à Escarpa Carnissera. Grau de dificuldade S4.1 Exposição 3.

Zona de estacionamento: (42°37'32.95"N e 1°33'6.73"E).
Desnível de descida: 35-45°

RU:
Спуск по кулуару Карниссера сложный маршрут на территории Природного парка долины Сортень (Parc Natural de Sorteny).

Точка отправления: За городом Серратом, вверх по шоссе до входа в Природный парк долины Сортень. От паркинга по долине Риалб, мимо одноименного убежища и далее по долине в направлении Портелья-де-Риалб (Portella de Rialb). Путь до отметки 2509 м занимает 2,5-3 часа. Там надеваем «кошки», обвязываемся веревкой и с ледорубом в руке поднимаемся на гребень в северном направлении. Это очень красивый гребень средней/высокой сложности в зависимости от подготовленности лыжников. Есть открытые, подветренные участки. В конце гребня мы оказываемся прямо над кулуаром Карниссера, который спускается к долине Риалб.Вариант: узкий кулуар длиной 100 м, идущий с самого гребня до кулуара Карниссера, который хорошо просматривается с подъема.

Спуск по кулуару Карниссера: Широкий, огромный кулуар со значительным уклоном в начале, максимум 45º. Ниже, поскольку кулуар становится еще шире, можно скользить свободнее, набирать скорость и любоваться видами лежащей внизу долины.

Вариант: Вход в кулуар расположен на самом гребне, выше кулуара Карниссера приблизительно на 100 м. Это кулуар высшей (экстремальной) сложности, не столько из-за его крутизны (50º), сколько из-за скального выступа в конце кулуара, который, в зависимости от состояния снега, придется преодолевать прыжком или обходить по краю. Сложность S4.1 Экспозиция 3.

Зона парковки: (42°37'32.95"N и 1°33'6.73"E).
Высота спуска: 35-45°

Kommentarer

    Du kan eller den här leden